Liikelahjat ja verotus - Mitä yrityksen tulee tietää

Liikelahjat ovat tärkeä osa yritysten viestintä- ja markkinointistrategiaa. Ne voivat vahvistaa liikekumppanuuksia, parantaa asiakassuhteita ja osoittaa arvostusta työntekijöille. Lisäksi yrityksesi voi hyötyä niistä myös taloudellisesti. Suomessa liikelahjojen antamiseen liittyy kuitenkin myös verotuksellisia seikkoja, joista yritysten on syytä olla tietoisia. Tässä artikkelissa käsitellään, mitä yritysten tulee ottaa huomioon liikelahjojen antamisessa ja miten verotus vaikuttaa näihin valintoihin.

 

Liikelahjojen määritelmä

Liikelahjat ovat yrityksen asiakkaille, yhteistyökumppaneille tai työntekijöille antamia lahjoja, jotka voivat olla aineellisia tai aineettomia. Ne voivat olla esimerkiksi käyttötavaroita, herkkukoreja, lahjakortteja tai erilaisia mainoslahjoja, jotka sisältävät yrityksen logon tai muuta brändimateriaalia. Erityisesti jouluksi liikelahjat ovat suosittuja ja ne ovat hieno tapa osoittaa kiitollisuutta ja arvostusta yrityksen sidosryhmille.

 

Verovähennyskelpoisuus

Markkinointilahjat

Suomessa liikelahjat ovat verovähennyskelpoisia markkinointikuluja, jos ne täyttävät tietyt ehdot. Markkinointilahjojen on oltava kohtuullisia arvoltaan ja tarkoitettu liiketoiminnan edistämiseen. Yleensä markkinointilahjojen arvo saa olla enintään 35 euroa (alv 0%) per saaja vuodessa. Tämä raja on suuntaa antava ja sen ylittäminen saattaa johtaa siihen, että lahjoja ei pidetä verovähennyskelpoisina.

Edustuslahjat

Edustuslahjat ovat yleensä arvokkaampia kuin markkinointilahjat ja niiden tarkoitus on edistää liiketoimintaa esimerkiksi solmimalla uusia liikekumppanuuksia tai vahvistamalla olemassa olevia. Edustuslahjat eivät ole verovähennyskelpoisia samalla tavalla kuin markkinointilahjat. Niistä ei voi tehdä suoraa verovähennystä, mutta ne voidaan kirjata edustuskuluiksi yrityksen kirjanpidossa. Edustuslahjoihin liittyy usein arvonlisäveron vähennysoikeuden rajoituksia.

Henkilöstölahjat

Henkilöstölahjat, kuten joululahjat tai muut merkkipäivälahjat, voivat myös olla verovähennyskelpoisia, mutta niidenkin arvo on pidettävä kohtuullisena. Yleisesti ottaen verovapaan lahjan arvo työntekijälle on enintään 100 euroa. Yli tämän summan menevät lahjat ovat saajalle verotettavaa tuloa ja yritykselle ei verovähennyskelpoisia.

 

Lahjojen arvon määrittäminen

Lahjojen arvon määrittäminen on keskeistä verotuksessa. Lahjan arvoksi katsotaan sen hankintahinta tai valmistuskustannukset. Yrityksen tulee säilyttää tarkat tiedot lahjojen kustannuksista ja kohteista verotusta varten.

Esimerkki arvon määrittämisestä

Jos yritys hankkii 20 euron arvoisia liikelahjoja asiakkailleen jouluksi, nämä lahjat ovat verovähennyskelpoisia markkinointikuluja. Jos yritys kuitenkin päättää antaa 50 euron arvoisia lahjoja asiakkailleen, ne voivat menettää verovähennyskelpoisuuden, koska niiden arvo ylittää suositellun 35 euron rajan.

Työntekijöille annettavat joululahjat voivat olla verovapaita 100 euroon asti. Tämä tarkoittaa, että yritys voi antaa työntekijöilleen enintään 100 euron arvoisen lahjan verovapaasti. Yli 100 euron arvoiset lahjat katsotaan saajan veronalaiseksi tuloksi.

Lahjojen merkitseminen kirjanpitoon

Liikelahjojen merkintä kirjanpitoon on tärkeää verotuksen näkökulmasta. Yrityksen on pidettävä tarkkaa kirjanpitoa kaikista liikelahjoista, niiden arvoista ja saajista. Tämä auttaa varmistamaan, että yritys voi osoittaa verottajalle lahjojen liiketoiminnallisen tarkoituksen ja niiden verovähennyskelpoisuuden.

 

Kirjanpitoon merkittäviä tietoja

  • Lahjan saajan nimi ja asema
  • Lahjan päivämäärä ja tilaisuus
  • Lahjan arvo ja luonne
  • Lahjan liiketoiminnallinen tarkoitus

 

Lahjojen antaminen verotuksen kannalta

Verovähennyskelpoisten lahjojen valinta

Yrityksen kannattaa valita liikelahjat huolellisesti verotukselliset näkökohdat huomioiden. Kohtuullisen hintaiset, liiketoimintaa edistävät lahjat ovat yleensä verovähennyskelpoisia. Yrityksen tulee myös varmistaa, että lahjat ovat kirjanpidollisesti oikein käsiteltyjä ja dokumentoituja.

Veronmaksun välttäminen

Jos lahjojen arvo ylittää verovähennyskelpoisuuden rajat, yritys saattaa joutua maksamaan veroa lahjoista. Ylimääräiset verokustannukset voidaan välttää pitämällä lahjojen arvo kohtuullisena ja valitsemalla verovähennyskelpoisia lahjoja.

 

Yhteenveto

Liikelahjat, kuten lahjat työntekijöille ja asiakkaille jouluksi, voivat olla tehokas tapa edistää yrityksen liiketoimintaa ja vahvistaa suhteita. Kuitenkin niiden antamiseen liittyy verotuksellisia seikkoja, joista yritysten on oltava tietoisia. Lahjojen verovähennyskelpoisuus riippuu niiden arvosta ja tarkoituksesta. Yrityksen tulee myös pitää huolellista kirjanpitoa liikelahjoista ja niiden saajista. Valitsemalla kohtuullisen hintaisia ja liiketoimintaa edistäviä lahjoja yritys voi hyötyä verovähennyksistä ja välttää ylimääräisiä verokustannuksia. Näin liikelahjat voivat olla sekä taloudellisesti kannattavia että tehokkaita markkinointivälineitä.